Období 2014-2020

Pro život kostelů Broumovska II.

Místo realizace: Heřmánkovice.

Realizace: 2017–2019; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 9 774 069,32 Kč, z toho dotace 9 285 365,85 Kč.

 

 

 

 

 

Příměstské tábory na Broumovsku

Místo realizace: Broumov, Teplice nad Metují.

Realizace: 2017–2020; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 1 572 277,50 Kč, z toho dotace 1 572 277,50 Kč.

 

 

 

 

 

 

Obnova dřevěného kostela P. Marie v Broumově

Místo realizace: Broumov.

Realizace: 2017–2019; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 1 894 151,35 Kč, z toho dotace 1 799 443,78 Kč.

 

 

 

 

 

Příměstské tábory Bavíme se sportem

Místo žadatel: Broumov.

Realizace: 2018–2019; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 642 725 Kč, z toho dotace 642 725 Kč.

 

 

 

 

 

 

Příměstské tábory Klučanka

Místo realizace: Zdoňov.

Realizace: 2018–2019; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 465 977,5 Kč, z toho dotace 465 977,5 Kč.

 

Dovybavení penzionu

Místo realizace: Adršpach.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 363 000 Kč, z toho dotace 163 350 Kč.

 

 

 

 

 

Pořízení žací lišty a lučních smyků

Místo realizace: Broumov – Velké Ves.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 221 100 Kč, z toho dotace 154 770 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Nákup manipulátoru

Místo realizace: Lachov.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 1 721 254 Kč, z toho dotace: 990 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení traktoru s příslušenstvím

Místo realizace: Meziměstí.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 1 568 039 Kč, z toho dotace: 699 945 Kč.

Výsadby v extravilánu Hejtmánkovic

Místo realizace: Hejtmánkovice.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 2 139 245,48 Kč, z toho dotace 1 818 358,66 Kč.

 

Výsadby v extravilánu Křinic

Msíto realizace: Křinice.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 1 769 036,51 Kč, z toho dotace 1 503 681,03 Kč.

 

Výsadby v extravilánu Teplic nad Metují

Místo realizace: Teplice nad Metují.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 1 348 088,76 Kč, z toho dotace 1 145 875,45 Kč.

 

Obnova krajinných struktur ve Zdoňově III.

Místo realizace: Zdoňov.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 440 598 Kč, z toho dotace 374 508,3 Kč.

 

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov – autobusová zastávka na třídě Masarykova, u klubu Rok

Místo realizace: Broumov.

Realizace: 2015–2018; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 2 130 487,05 Kč, z toho dotace 2 023 962,7 Kč.

 

 

 

 

 

 

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov – chodník v ulici Kladská u KOH-I-NOORU

Místo realizace: Broumov.

Realizace: 2015–2018; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 1 326 722,08 Kč, z toho dotace 1 260 385,98 Kč.

 

 

 

 

 

Pracujeme na Broumovsku

Místo realizace: Broumov

Realizace: 2018–2020; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 2 727 000 Kč, z toho dotace: 2 727 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

Dodávkové auto pro penzion

Místo realizace: Adršpach.
Realizace: 2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 555 000 Kč, z toho dotace: 249 750 Kč.

Pořízení strojů a rekonstrukce farmy

Místo realizace: Zdoňov.
Realizace: 2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 3 500 000 Kč, z toho dotace: 2 100 000 Kč.

Pořízení traktorového nosiče kontejnerů Heřmánkovice

Místo realizace: Heřmánkovice.
Realizace: 2018-2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 411 000 Kč, z toho dotace: 205 500 Kč.

 

 

 

 

 

 

Technologie na vyvážení dřeva LHC Hejtmánkovice

Místo realizace: Hejtmánkovice.
Realizace: 2018-2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 688 500 Kč, z toho dotace: 344 250 Kč.

Nákup lesní techniky

Místo realizace: Božanov.
Realizace: 2018-2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 1 359 600 Kč, z toho dotace: 679 800 Kč.