Období 2014-2020

Pro život kostelů Broumovska II.

Žadatel: Římskokatolická farnost – děkanství Broumov.

Realizace: 2017–2019; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 9 774 069,32 Kč, z toho dotace 9 285 365,85 Kč.

 

 

 

 

 

Příměstské tábory na Broumovsku

Žadatel: Dům dětí a mládeže Ulita Broumov.

Realizace: 2017–2020; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 1 572 277,50 Kč, z toho dotace 1 572 277,50 Kč.

 

 

 

 

 

 

Obnova dřevěného kostela P. Marie v Broumově

Žadatel: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově.

Realizace: 2017–2019; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 1 894 151,35 Kč, z toho dotace 1 799 443,78 Kč.

 

 

 

 

 

Příměstské tábory Bavíme se sportem

Žadatel: Bavíme se sportem, z. s.

Realizace: 2018–2019; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 642 725 Kč, z toho dotace 642 725 Kč.

 

 

 

 

 

 

Příměstské tábory Klučanka

Žadatel: Institut zážitkové pedagogiky.

Realizace: 2018–2019; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 465 977,5 Kč, z toho dotace 465 977,5 Kč.

 

Dovybavení penzionu

Žadatel: Jaroslav Tuček.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 363 000 Kč, z toho dotace 163 350 Kč.

 

 

 

 

 

Pořízení žací lišty a lučních smyků

Žadatel: Zdeněk Jirman.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 221 100 Kč, z toho dotace 154 770 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Nákup manipulátoru

Žadatel: Jan Šefc.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 1 721 254 Kč, z toho dotace: 990 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení traktoru s příslušenstvím

Žadatel: Město Meziměstí.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 1 568 039 Kč, z toho dotace: 699 945 Kč.

Výsadby v extravilánu Hejtmánkovic

Žadatel: Obec Hejtmánkovice.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 2 139 245,48 Kč, z toho dotace 1 818 358,66 Kč.

 

Výsadby v extravilánu Křinic

Žadatel: Obec Křinice.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 1 769 036,51 Kč, z toho dotace 1 503 681,03 Kč.

 

Výsadby v extravilánu Teplic nad Metují

Žadatel: Město Teplice nad Metují.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 1 348 088,76 Kč, z toho dotace 1 145 875,45 Kč.

 

Obnova krajinných struktur ve Zdoňově III.

Žadatel: Bernard Lainka.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 440 598 Kč, z toho dotace 374 508,3 Kč.

 

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov – autobusová zastávka na třídě Masarykova, u klubu Rok

Žadatel: Město Broumov.

Realizace: 2015–2018; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 2 130 487,05 Kč, z toho dotace 2 023 962,7 Kč.

 

 

 

 

 

 

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov – chodník v ulici Kladská u KOH-I-NOORU

Žadatel: Město Broumov.

Realizace: 2015–2018; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 1 326 722,08 Kč, z toho dotace 1 260 385,98 Kč.

 

 

 

 

 

Pracujeme na Broumovsku

Žadatel: Aspekt, z. s.

Realizace: 2018–2020; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 2 727 000 Kč, z toho dotace: 2 727 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

Dodávkové auto pro penzion

Žadatel: Jaroslav Tuček.
Realizace: 2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 555 000 Kč, z toho dotace: 249 750 Kč.

Pořízení traktorového nosiče kontejnerů Heřmánkovice

Žadatel: obec Heřmánkovice.
Realizace: 2018-2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 411 000 Kč, z toho dotace: 205 500 Kč.

Technologie na vyvážení dřeva LHC Hejtmánkovice

Žadatel: obec Hejtmánkovice.
Realizace: 2018-2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 688 500 Kč, z toho dotace: 344 250 Kč.

Nákup lesní techniky

Žadatel: obec Božanov.
Realizace: 2018-2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 1 359 600 Kč, z toho dotace: 679 800 Kč.