Období 2014-2020

Pro život kostelů Broumovska II.

Místo realizace: Heřmánkovice.

Realizace: 2017–2019; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 9 774 069,32 Kč, z toho dotace 9 285 365,85 Kč.

 

 

 

 

 

Příměstské tábory na Broumovsku

Místo realizace: Broumov, Teplice nad Metují.

Realizace: 2017–2020; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 1 572 277,50 Kč, z toho dotace 1 572 277,50 Kč.

 

 

 

 

 

 

Obnova dřevěného kostela P. Marie v Broumově

Místo realizace: Broumov.

Realizace: 2017–2019; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 1 556 863,04 Kč, z toho dotace 1 479 019,89 Kč.

 

Příměstské tábory Bavíme se sportem

Místo žadatel: Broumov.

Realizace: 2018–2019; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 642 725 Kč, z toho dotace 642 725 Kč.

 

 

 

 

 

 

Příměstské tábory Klučanka

Místo realizace: Zdoňov.

Realizace: 2018–2019; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 465 977,5 Kč, z toho dotace 465 977,5 Kč.

 

Dovybavení penzionu

Místo realizace: Adršpach.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 363 000 Kč, z toho dotace 163 350 Kč.

 

 

 

 

 

Pořízení žací lišty a lučních smyků

Místo realizace: Broumov – Velké Ves.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 221 100 Kč, z toho dotace 154 770 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Nákup manipulátoru

Místo realizace: Lachov.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 1 721 254 Kč, z toho dotace: 990 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení traktoru s příslušenstvím

Místo realizace: Meziměstí.

Realizace: 2017–2018; program: Program rozvoje venkova.

Celkové způsobilé výdaje: 1 568 039 Kč, z toho dotace: 699 945 Kč.

Výsadby v extravilánu Hejtmánkovic

Místo realizace: Hejtmánkovice.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 1 861 167,33 Kč, z toho dotace 1 581 992,23 Kč.

 

Výsadby v extravilánu Křinic

Msíto realizace: Křinice.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 1 697 892,85 Kč, z toho dotace 1 443 208,92 Kč.

 

Výsadby v extravilánu Teplic nad Metují

Místo realizace: Teplice nad Metují.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 1 170 548,81 Kč, z toho dotace 991 880,99 Kč.

 

Obnova krajinných struktur ve Zdoňově III.

Místo realizace: Zdoňov.

Realizace: 2018–2021; program: Operační program Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 438 122,30 Kč, z toho dotace 372 403,96 Kč.

 

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov – autobusová zastávka na třídě Masarykova, u klubu Rok

Místo realizace: Broumov.

Realizace: 2015–2018; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 2 130 487,05 Kč, z toho dotace 2 023 962,7 Kč.

 

 

 

 

 

 

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov – chodník v ulici Kladská u KOH-I-NOORU

Místo realizace: Broumov.

Realizace: 2015–2018; program: Integrovaný regionální operační program.

Celkové způsobilé výdaje: 1 326 722,08 Kč, z toho dotace 1 260 385,98 Kč.

 

 

 

 

 

Pracujeme na Broumovsku

Místo realizace: Broumov

Realizace: 2018–2020; program: Operační program Zaměstnanost.

Celkové způsobilé výdaje: 2 727 000 Kč, z toho dotace: 2 727 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

Dodávkové auto pro penzion

Místo realizace: Adršpach.
Realizace: 2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 555 000 Kč, z toho dotace: 249 750 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení strojů a rekonstrukce farmy

Místo realizace: Zdoňov.
Realizace: 2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 3 500 000 Kč, z toho dotace: 2 100 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení traktorového nosiče kontejnerů Heřmánkovice

Místo realizace: Heřmánkovice.
Realizace: 2018-2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 411 000 Kč, z toho dotace: 205 500 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Technologie na vyvážení dřeva LHC Hejtmánkovice

Místo realizace: Hejtmánkovice.
Realizace: 2018-2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 688 500 Kč, z toho dotace: 344 250 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Nákup lesní techniky

Místo realizace: Božanov.
Realizace: 2018-2019; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 1 359 600 Kč, z toho dotace: 679 800 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení speciálního stavebního stroje teleskopického manipulátoru

Místo realizace: Jetřichov.
Realizace: 2020; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 1 310 000 Kč, z toho dotace: 589 500 Kč.

Nákup stroje pro stavební činnost

Místo realizace: Hejtmánkovice.
Realizace: 2020; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 1 800 000 Kč, z toho dotace: 810 000 Kč.

Modernizace strojového vybavení farmy

Místo realizace: Martínkovice.
Realizace: 2019-2020; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 740 000 Kč, z toho dotace: 444 000 Kč.

Pořízení strojů a rekonstrukce farmy Zdoňov

Místo realizace: Zdoňov.
Realizace: 2019-2020; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 729 754 Kč, z toho dotace: 437 852 Kč.

Modernizace farmy včetně strojového vybavení

Místo realizace: Broumov.
Realizace: 2019-2020; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 635 000 Kč, z toho dotace: 444 500 Kč.

Technologie krmení a přepravník

Místo realizace: Vernéřovice.
Realizace: 2019-2020; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 333 000 Kč, z toho dotace: 199 800 Kč.

Pořízení zemědělských strojů

Místo realizace: Meziměstí.
Realizace: 2019-2020; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 333 000 Kč, z toho dotace: 199 800 Kč.

Vybudování hrazení pro výkrm skotu a nákup traktorového návěsu

Místo realizace: Hejtmánkovice.
Realizace: 2020; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 500 000 Kč, z toho dotace: 300 000 Kč.

Polní cesta v kú Křinice – PC7

Místo realizace: Křinice.
Realizace: 2020; program: Program rozvoje venkova.
Celkové způsobilé výdaje: 1 888 980 Kč, z toho dotace: 1 888 980 Kč.