Příklady podpořených projektů

Na této stránce uvádíme příklady podpořených projektů z Programu rozvoje venkova na území MAS Broumovsko+ v období 2009–2014. V tomto programovacím období MAS Broumovsko+ realizovala projekty v osmi oblastech (Fichích) Programu rozvoje venkova (PRV). Celkem MAS rozdělila na dotacích 32 497 062 Kč.

Obnova účelové komunikace v obci Hejtmánkovice

Žadatel: Obec Hejtmánkovice.
Realizace: 2012
Celkové náklady: 1 631 542 Kč, z toho dotace 989 643 Kč

Stavební úpravy – Urnový hřbitov

Žadatel: Obec Adršpach
Realizace: 2012
Celkové náklady: 1 308 079 Kč, z toho dotace 468 728 Kč

Přestavba stodoly na penzion v Adršpachu a jeho vybavení

Žadatel: Jaroslav Tuček
Realizace: 2014–2015
Celkové náklady: 1 897 730 Kč, z toho dotace 787 800 Kč

Lesnická technika pro obec Božanov

Žadatel: Obec Božanov
Projekt: Nákup univerzálního kompaktního traktoru s příslušenstvím
Realizace: 2011
Celkové náklady: 899 880 Kč, z toho dotace 371 000 Kč

traktor

Vybavení střediska veterinární péče

Žadatel: MVDr. Miluše Kmoníčková
Realizace: 2012
Celkové náklady: 991 722 Kč, z toho dotace 499 517 Kč

veterinární ordinace

Proškolení veřejnosti v oblasti výsadby a péče o stromy a keře

Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Broumovsko
Realizace: 2011
Celkové náklady: 279 000 Kč, z toho dotace 248 599 Kč

Obr. 14_1