Příklady podpořených projektů

Na těchto stránkách uvádíme příklady podpořených projektů z území MAS Broumovsko+ v období 2015 – 2020 z Integrovaného regionálního operačníhoprogramu (IROP), z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), z Programu rozvoje venkova (PRV), Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a příklady podpořených projektů v období 2009 – 2014 z Programu rozvoje venkova (PRV).

Období 2014 – 2020

Příměstské tábory na Broumovsku Žadatel: Dům dětí a mládeže Ulita Broumov Realizace: 2017 – 2020 Celkové náklady: 1 572...

více >>

Období 2007 – 2013

Obnova účelové komunikace v obci Hejtmánkovice Žadatel: Obec Hejtmánkovice Realizace: 2012 Celkové náklady: 1 631 542 Kč, z toho dotace 989 643 Kč  ...

více >>