Příklady podpořených projektů

Na těchto stránkách uvádíme příklady podpořených projektů z území MAS Broumovsko+ v období 2014-2020 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), z Programu rozvoje venkova (PRV), Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a příklady podpořených projektů v období 2007-2013 z Programu rozvoje venkova (PRV).

Období 2014-2020

Pro život kostelů Broumovska II. Místo realizace: Heřmánkovice. Realizace: 2017–2019; program: Integrovaný regionální operační program. Celkové způsobilé výdaje: 9...

více >>

Období 2007-2013

Obnova účelové komunikace v obci Hejtmánkovice Žadatel: Obec Hejtmánkovice Realizace: 2012 Celkové náklady: 1 631 542 Kč, z toho dotace 989 643 Kč  ...

více >>