Operační program Životní prostředí (OPŽP)

V Operačním programu Životní prostředí pomáháme v území financovat zejména výsadbu dřevin mimo zastavěná území obcí (např. remízky, aleje) a výsadbu sídelní zeleně v zastavěných územích obcí (např. městské parky, uliční stromořadí, zeleň veřejných prostranství).

Kontaktní osoba: Michaela Šumpíková, tel.: 737 207 534, e-mail: mas@broumovsko.cz

Oblast podpory z OPŽPFinanční alokacePředpokládané vyhlášení výzev
Výsadba dřevin9 544 899 Kččerven 2017, září 2018, říjen 2019
Sídelní zeleň4 000 000 Kčříjen 2018, říjen 2019

Aktuálně:

V úterý 1. října byly vyhlášeny výzvy zaměřené na výsadbu dřevin a sídelní zeleň. Jedná se o poslední výzvy MAS z OPŽP. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III

Žádosti přijímáme do: 20/11/2019 12:00

Můžete žádat na tyto typy projektů: Výsadby na nelesní půdě v extravilánech obcí zahrnující: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí,

více >>
Aktuálně vyhlášené výzvy

MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II

Žádosti přijímáme do: 20/11/2019 12:00

Můžete žádat na tyto typy projektů: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a

více >>

Uzavřené výzvy

MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň I

Příjem žádostí byl ukončen dne: 10/12/2018 12:00

MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II

Příjem žádostí byl ukončen dne: 12/11/2018 12:00

MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I

Příjem žádostí byl ukončen dne: 04/09/2017 12:00

remizky

Výsadby na nelesní půdě: stromořadí, remízy, krajinné prvky, biokoridory…

více >>