Oblasti podpory

Žadatelé z celého území mohou o podporu svých projektů žádat ve výzvách čtyřech dotačních programů – IROP, OPZ, PRV a OPŽP. Tyto čtyři dotační programy jsou součástí tzv. programovacího období 2014–2020, ve kterém plánujeme rozdělit více než 60 milionů korun.

Finanční prostředky přidělujeme vybraným projektům, které budou nejvíce přispívat potřebám regionu stanoveným ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD_MAS_Broumovsko.pdf).

Přidělování prostředků projektům bude probíhat až do roku 2023.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Oblasti podpory:

 • Sociální byty
 • Doprava
 • Sociální podniky – investiční
 • Kulturní dědictví
více >>

Operační program zaměstnanost (OPZ)

Oblasti podpory:

 • Sociální a návazné služby
 • Prorodinná opatření
 • Sociální podnikání
 • Zaměstnanost
více >>

Program rozvoje venkova (PRV)

Oblasti podpory:

 • Investice do nezemědělské činnosti
 • Investice do zemědělských podniků
 • Lesnická infrastruktura
 • Zemědělská infrastruktura
 • Pozemkové úpravy
 • Investice do lesnických technologií
 • Spolupráce MAS
více >>