Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2018:

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II
Předpokládané vyhlášení výzvy:duben 2018
Předpokládané ukončení příjmu Žádostí o dotaci:květen 2018
Předpokládaná alokace výzvy:5 500 000 Kč
Podporované aktivity:Investice do zemědělských podniků, podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, lesnická infrastruktura, zemědělská infrastruktura
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I
Předpokládané vyhášení výzvy:srpen 2018
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:září 2018
Předpokládaná alokace výzvy:2 932 500 Kč
Podporované aktivity:Odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby, prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
Název výzvy:MAS Broumovsko+ - IROP - Sociální byty I
Předpokládané vyhášení výzvy:září 2018
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:říjen 2018
Předpokládaná alokace výzvy:2 000 000 Kč
Podporované aktivity:Nákup objektů, domů, bytů a pozemků, výstavba nových sociálních bytů, nákup a dostavba nedokončených staveb, rekonstrukce a úpravy objektu domu nebo bytu, pořízení základního vybavení bytové jednotky, rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II
Předpokládané vyhášení výzvy:září 2018
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:říjen 2018
Předpokládaná alokace výzvy:1 500 000 Kč
Podporované aktivity:Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení a obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.