Harmonogram výzev

V roce 2017 plánujeme vyhlásit ještě tyto výzvy:

Výzva: Doprava I

Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Předpokládané vyhlášení: 31. 7. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 4. 9. 2017
Předpokládaná alokace: 3 500 000 Kč
Podporované aktivity: Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, přechody pro chodce a místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky, lávky pro chodce.
Potenciální žadatelé: Kraj, obce, dobrovolný svazek obcí, organizace zřizované nebo zakládané krajem, obcemi, dobrovolným svazkem obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 S

 

Zaměstnanost II

Program: Operační program zaměstnanost (OPZ)
Předpokládané vyhlášení: 7. 8. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 4. 9. 2017
Předpokládaná alokace: 2 875 000 Kč
Podporované aktivity: Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce, podpora prostupného zaměstnávání
Potenciální žadatelé: Obce, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, nestátní neziskové organizace, dobrovolný svazek obcí, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, OSVČ, obchodní korporace