Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2018:

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II
Vyhlášení výzvy:7. 5. 2018
Ukončení příjmu Žádostí o dotaci:4. 6. 2018
Alokace výzvy:7 762 419 Kč
Podporované aktivity:Investice do zemědělských podniků, podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, lesnická infrastruktura, zemědělská infrastruktura
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I
Předpokládané vyhášení výzvy:1. 6. 2018
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:11. 7. 2018
Předpokládaná alokace výzvy:4 000 000 Kč
Podporované aktivity:Odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby, prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
Název výzvy:MAS Broumovsko+ - IROP - Sociální byty I
Předpokládané vyhášení výzvy:4. 9. 2018
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:16. 10. 2018
Předpokládaná alokace výzvy:3 325 500 Kč
Podporované aktivity:Nákup objektů, domů, bytů a pozemků, výstavba nových sociálních bytů, nákup a dostavba nedokončených staveb, rekonstrukce a úpravy objektu domu nebo bytu, pořízení základního vybavení bytové jednotky, rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II
Předpokládané vyhášení výzvy:4. 9. 2018
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:12. 11. 2018
Předpokládaná alokace výzvy:3 000 000 Kč
Podporované aktivity:Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení a obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň I
Předpokládané vyhášení výzvy:říjen 2018
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:prosinec 2018
Předpokládaná alokace výzvy:4 000 000 Kč
Podporované aktivity:Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.