Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2021:

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Plán výzev MAS na rok 2021 může být upravován na základě změn Strategie (SCLLD).

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova V
Předpokladaný termín vyhlášení výzvy:květen 2021
Předpokládané ukončení příjmu Žádostí o dotaci:červen 2021
Předpokládaná alokace výzvy:1 107 071 Kč
Podporované aktivity:a) Veřejná prostranství,
b) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
Název výzvy:MAS Broumovsko+: IROP - Doprava III
Předpokladaný termín vyhlášení výzvy:srpen/září 2021
Předpokládané ukončení příjmu Žádostí o dotaci:říjen/listopad 2021
Předpokládaná alokace výzvy:831 810 Kč
Podporované aktivity:bezpečnost dopravy