Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2020:

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Plán výzev MAS na rok 2020 může být upravován na základě plánovaných změn SCLLD.

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova IV
Předpokládané vyhlášení výzvy:květen 2020
Předpokládané ukončení příjmu Žádostí o dotaci:červen 2020
Alokace výzvy:3 262 271 Kč
Podporované aktivity:a) Veřejná prostranství,
b) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.