Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2021:

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Plán výzev MAS na rok 2021 může být upravován na základě změn Strategie (SCLLD).

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova V
Předpokladaný termín vyhlášení výzvy:březen 2021
Předpokládané ukončení příjmu Žádostí o dotaci:květen 2021
Předpokládaná alokace výzvy:1 107 071 Kč
Podporované aktivity:a) Veřejná prostranství,
b) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.