Příprava nového období 2021-2027

V současné době se MAS Broumovsko+ připravuje na nové programové období 2021-2027. Prvním krokem je tvorba tzv. koncepční části nové Strategie, která právě probíhá. Na této stránce naleznete všechny důležité dokumenty, které s přípravou nového období souvisí. Dokumenty budeme postupně upravovat přidávat v závislosti na jejich dokončení.

Koncepční část SCLLD MAS Broumovsko+ 2021-2027_návrh 3 (.pdf)

Nejdůležitější kapitoly:

Kapitola 2.3 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS (.pdf)

Kapitola 3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce (.pdf)

Další důležité dokumenty:

Socioekonomická analýza MAS Broumovsko+ 2021 (.pdf)

SWOT analýza MAS Broumovsko+ 2021-2027 (.pdf)

Kapitola 3.3 Popis integrovaných rysů strategie (.pdf)

Zapojení komunity do přípravy nové Strategie:

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD (.pdf)

Pracovní skupiny a jednání:

Jednání pracovní skupiny dne 3. 9. 2020.pdf

Jednání pracovní skupiny dne 17. 9. 2020.pdf

Jednání pracovní skupiny dne 22. 9. 2020.pdf

Dokumenty k finální verzi SWOT analýzy.pdf

Veřejné připomínkování Strategie:

Veřejné připomínkování Strategie (online).pdf