Výběrová komise

Výběrová komise (VK) je orgánem spolku, jehož hlavní úkol spočívá v hodnocení a předvýběru projektů předložených jednotlivými žadateli. Členy VK volí Valná hromada spolku na dobu 1 roku při zachování pravidla, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. VK má 7 členů a 4 náhradníky.

Výběrová komise si ze svého středu volí předsedu a ten svolává a řídí zasedání VK. VK se schází ke svému zasedání podle aktuálních potřeb.


Ke stažení

Seznam členů Výběrové komise

Výběrová komise MAS (.pdf)

Archiv Výběrová komise MAS 2015-2019 (.zip)

 

Jednací řád

Jednací řád Výběrové komise (.pdf)

 

Zápisy

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:00 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 3. 12. 2019 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 17:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 17:00 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 16:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 28. 5. 2019 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 8. 1. 2019 (,pdf)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2018 (.zip)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2017 (.zip)

 

Pozvánky

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:00 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 3. 12. 2019 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrová komise dne 5. 11. 2019 od 16:15 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 5. 11. 2019 od 15:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 17:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 17:00 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019, od 16:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 28. 5. 2019 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 8. 1. 2019 (.pdf)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2018 (.zip)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2017 (.zip)