Výběrová komise

Výběrová komise (VK) je orgánem spolku, jehož hlavní úkol spočívá v hodnocení a předvýběru projektů předložených jednotlivými žadateli. Členy VK volí Valná hromada spolku na dobu 2 let při zachování pravidla, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. VK má 7 členů a 4 náhradníky.

Výběrová komise si ze svého středu volí předsedu a ten svolává a řídí zasedání VK. VK se schází ke svému zasedání podle aktuálních potřeb.


Ke stažení

Seznam členů Výběrové komise

Výběrová komise MAS (.pdf)

Archiv Výběrová komise MAS 2015-2020 (.pdf)

 

Jednací řád

Jednací řád Výběrové komise – aktuálně platný (.pdf)

Jednací řád Výběrové komise – archiv (.zip)

 

Zápisy

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 16. 7. 2020 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:00 (.pdf)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2019 (.pdf)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2018 (.zip)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2017 (.zip)

 

Pozvánky

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 16. 7. 2020 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:00 (.pdf)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2019 (.zip)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2018 (.zip)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2017 (.zip)