Výběrová komise

Výběrová komise (VK) je orgánem spolku, jehož hlavní úkol spočívá v hodnocení a předvýběru projektů předložených jednotlivými žadateli. Členy VK volí Valná hromada spolku na dobu 1 roku při zachování pravidla, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. VK má 7 členů a 4 náhradníky.

Výběrová komise si ze svého středu volí předsedu a ten svolává a řídí zasedání VK. VK se schází ke svému zasedání podle aktuálních potřeb.


Ke stažení

Seznam členů Výběrové komise

Výběrová komise MAS (.pdf)

 

Jednací řád

Jednací řád Výběrové komise (.pdf)

 

Zápisy

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 17:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 17:00 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 16:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 28. 5. 2019 (.pdf)

Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 8. 1. 2019 (,pdf)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2018 (.zip)

Zápisy ze zasedání Výběrové komise v roce 2017 (.zip)

 

Pozvánky

Pozvánka na zasedání Výběrová komise dne 5. 11. 2019 od 16:15 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 5. 11. 2019 od 15:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 17:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019 od 17:00 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 19. 6. 2019, od 16:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 28. 5. 2019 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 8. 1. 2019 (.pdf)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2018 (.zip)

Pozvánky na zasedání Výběrové komise v roce 2017 (.zip)