Valná hromada

Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem spolku. Oprávnění účastnit se VH a rozhodovat o záležitostech spadajících do působnosti tohoto orgánu mají všichni členové spolku.

Do působnosti VH náleží např.:

  • schvalování stanov spolku
  • schvalování jednacích řádů VH, Rady, Výběrové komise, Kontrolního výboru
  • volby a odvolání členů Rady, Předsedy a Místopředsedy, členů VK a členů KV
  • schvalování rozpočtu, výroční zprávy, účetní závěrky spolku
  • rozhodování o výši členských příspěvků, o zrušení nebo přeměně spolku
  • ukládání úkolů orgánům spolku

Ke stažení

 

Jednací řád

Jednací řád Valné hromady (.pdf)

Zápisy z Valné hromady

Zápis ze zasedání Valné hromady dne 18. 6. 2020 (.pdf)

Zápis ze zasedání Valné hromady dne 14. 11. 2019 (.pdf)

Zápis ze zasedání Valné hromady dne 6. 6. 2019 (.pdf)

Zápisy ze zasedání Valné hromady 2016, 2017 a 2018 (.zip)

Pozvánky

Pozvánka na zasedání Valné hromady dne 18. 6. 2020 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Valné hromady dne 14. 11. 2019 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Valné hromady dne 6. 6. 2019 (.pdf)

Pozvánky na zasedání Valné hromady 2016, 2017 a 2018 (.zip)