Rada MAS

Rada je rozhodovacím orgánem spolku. Má 7 členů, kteří jsou voleni na dobu 2 let. Členové jsou voleni z jednotlivých členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Rada se schází dle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce. Hlasovací právo členů Rady je rovné. Zasedání řídí a svolává předseda Rady. Zasedání se řídí jednacím řádem Rady.

Do působnosti Rady náleží např.:

  • svolávat zasedání Valné hromady a plnit její usnesení,
  • schvalovat výzvy k podávání žádostí,
  • schvalovat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace na základě návrhu Výběrové komise spolku,
  • schvalovat uzavření a ukončení pracovněprávních vztahů,
  • rozhodovat o přijetí za člena spolku,
  • předkládat Valné hromadě výroční zprávu, rozpočet.

Ke stažení

Seznam členů Rady MAS

Rada MAS (.pdf)

 

Jednací řád

Jednací řád Rady (.pdf)

 

Zápisy

Zápis ze zasedání Rady 6. 12. 2018 od 14:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 6. 12. 2018 od 14:00 (.pdf)

Zapis ze zasedání Rady 22. 11. 2018 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 11. 10. 2018 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 13. 9. 2018 od 14:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 13. 9. 2018 od 14:00 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 16. 8. 2018 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 28. 6. 2018 od 14:30 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 28. 6. 2018 od 14:00 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 17.5.2018 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 12. 4. 2018 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 6. 3. 2018 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 1. 2. 2018 (.pdf)

Zápisy ze zasedání Rady 01-07 2017 (.zip)

Zápisy ze zasedání Rady 08-12 2017 (.zip)

 

Pozvánky

Pozvánka na zasedání Rady 6. 12. 2018 od 14:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 6. 12. 2018 od 14:00 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 22. 11. 2018 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 11. 10. 2018 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 13. 9. 2018 od 14:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 13. 9. 2018 od 14:00 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 16. 8. 2018 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 28. 6. 2018 od 14:30 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 28. 6. 2018 od 14:00 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 17. 5. 2018 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 12. 4. 2018 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 6. 3. 2018 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 1. 2. 2018 (.pdf)

Pozvánky na zasedání Rady v roce 2017 (.zip)