Rada MAS

Rada je rozhodovacím orgánem spolku. Má 7 členů, kteří jsou voleni na dobu 2 let. Členové jsou voleni z jednotlivých členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Rada se schází dle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce. Hlasovací právo členů Rady je rovné. Zasedání řídí a svolává předseda Rady. Zasedání se řídí jednacím řádem Rady.

Do působnosti Rady náleží např.:

  • svolávat zasedání Valné hromady a plnit její usnesení,
  • schvalovat výzvy k podávání žádostí,
  • schvalovat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace na základě návrhu Výběrové komise spolku,
  • schvalovat uzavření a ukončení pracovněprávních vztahů,
  • rozhodovat o přijetí za člena spolku,
  • předkládat Valné hromadě výroční zprávu, rozpočet.

Ke stažení

Seznam členů Rady MAS

Rada MAS (.pdf)

Archiv Rada MAS 2015-2019 (.zip)

 

Jednací řád

Jednací řád Rady (.pdf)

 

Zápisy

Zápis ze zasedání Rady dne 21. 5. 2020 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 7. 4.-14. 4. 2020 per rollam (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 13. 2. 2020 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 15:00 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 14:45 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 14:30. (pdf)

Zápisy ze zasedání Rady rok 2019 (.zip)

Zápisy ze zasedání Rady rok 2018 (.zip)

Zápisy ze zasedání Rady 01-07 2017 (.zip)

Zápisy ze zasedání Rady 08-12 2017 (.zip)

 

 

Pozvánky

Pozvánka na zasedání Rady dne 2. 6. 2020 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 21. 5. 2020 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 7. 4.-14. 4. 2020 per rollam (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 13. 2. 2020 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 15:00 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 14:45 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 14:30 (.pdf)

Pozvánky na zasedání Rady v roce 2019 (.zip)

Pozvánky na zasedání Rady v roce 2018 (.zip)

Pozvánky na zasedání Rady v roce 2017 (.zip)