Rada MAS

Rada je rozhodovacím orgánem spolku. Má 7 členů, kteří jsou voleni na dobu 2 let. Členové jsou voleni z jednotlivých členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Rada se schází dle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce. Hlasovací právo členů Rady je rovné. Zasedání řídí a svolává předseda Rady. Zasedání se řídí jednacím řádem Rady.

Do působnosti Rady náleží např.:

  • svolávat zasedání Valné hromady a plnit její usnesení,
  • schvalovat výzvy k podávání žádostí,
  • schvalovat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace na základě návrhu Výběrové komise spolku,
  • schvalovat uzavření a ukončení pracovněprávních vztahů,
  • rozhodovat o přijetí za člena spolku,
  • předkládat Valné hromadě výroční zprávu, rozpočet.

Ke stažení

Seznam členů Rady MAS

Rada MAS (.pdf)

Archiv Rada MAS 2015-2020 (.zip)

 

Jednací řád

Jednací řád Rady – aktuálně platný (.pdf)

Jednací řád Rady – archiv (.zip)

Zápisy

Zápis ze zasedání Rady dne 23. 7. 2020 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 18. 6. 2020 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 2. 6. 2020 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 21. 5. 2020 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady 7. 4.-14. 4. 2020 per rollam (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 13. 2. 2020 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 15:00 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 14:45 (.pdf)

Zápis ze zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 14:30. (pdf)

Zápisy ze zasedání Rady rok 2019 (.zip)

Zápisy ze zasedání Rady rok 2018 (.zip)

Zápisy ze zasedání Rady 01-07 2017 (.zip)

Zápisy ze zasedání Rady 08-12 2017 (.zip)

 

 

Pozvánky

Pozvánka na zasedání Rady dne 23. 7. 2020 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 18. 6. 2020 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 2. 6. 2020 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 21. 5. 2020 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady 7. 4.-14. 4. 2020 per rollam (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 13. 2. 2020 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 15:00 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 14:45 (.pdf)

Pozvánka na zasedání Rady dne 16. 1. 2020 od 14:30 (.pdf)

Pozvánky na zasedání Rady v roce 2019 (.zip)

Pozvánky na zasedání Rady v roce 2018 (.zip)

Pozvánky na zasedání Rady v roce 2017 (.zip)