Kontrolní výbor

Kontrolní výbor (KV) je kontrolním orgánem spolku. Má 5 členů a ti jsou voleni z jednotlivých členů spolku na dobu 2 let. Členy volí Valná hromada spolku.

Do působnosti KV náleží např.:

  • kontrola dodržování stanov, platných pravidel a platných právních předpisů,
  • kontrola dodržování usnesení orgánů spolku,
  • kontrola hospodaření spolku a nakládání s jeho majetkem,
  • provádění monitoringu a hodnocení SCLLD.

Ke stažení

Seznam členů Kontrolního výboru

Kontrolní výbor MAS (.pdf)

 

Jednací řád

Jednací řád Kontrolního výboru (.pdf)

 

Zápisy

Zápis z jednání Kontrolního výboru 23. 5. 2017 (.pdf)

Zápis z jednání Kontrolního výboru 3. 5. 2018(.pdf)

 

Pozvánky

Pozvánka na jednání Kontrolního výboru 23. 5. 2017 (.pdf)

Pozvánka na jednání Kontrolního výboru 3. 5. 2018 (.pdf)