Kontrolní výbor

Kontrolní výbor (KV) je kontrolním orgánem spolku. Má 5 členů a ti jsou voleni z jednotlivých členů spolku na dobu 2 let. Členy volí Valná hromada spolku.

Do působnosti KV náleží např.:

  • kontrola dodržování stanov, platných pravidel a platných právních předpisů
  • kontrola dodržování usnesení orgánů spolku
  • kontrola hospodaření spolku a nakládání s jeho majetkem
  • provádění monitoringu a hodnocení SCLLD

Ke stažení

Seznam členů Kontrolního výboru

Jednací řád

Pozvánky

 

Zápisy