Základní info o projektu

Co je to Místní akční plán vzdělávání (MAP)?

Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku je dvouletý projekt, který realizuje MAS Broumovsko+. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Broumov na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území, například školami, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání na Broumovsku.

Na projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku je poskytována podpora z Evropské unie.

Cíle MAP

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Projekt je realizován od ledna 2016 do prosince 2017.

Jak se můžete zapojit

Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP na Broumovsku například formou účasti v pracovních skupinách, můžete nás kontaktovat zde.