Vzdělávací akce MAP


Aktuálně:

4. Broumovské diskuse 6. – 7. 11. 2017 – Vize vzdělanosti

MAS Broumovsko+ se jako partner zapojila do pořádání Broumovských diskusí, které dávají účastníkům jedinečnou příležitost setkat s mnoha zajímavými a výraznými osobnostmi společenského, politického, vědeckého i duchovního života.

Diskusní setkání proběhne v multifunkčním sále Dřevník Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Program 4. Broumovských diskusí naleznete na jejich internetových stránkách.

Registrace je možná přes MAS pouze pro cílovou skupinu MAP vzdělávání na Broumovsku (učitelé, ředitelé, zřizovatelé, rodiče dětí do 15 let). Vstup na panelové dikuse je pro tyto účastníky zdarma.

Konference Učení pro život

Ve dnech 21. 9.-22. 9. 2017 proběhla v prostorách broumovského kláštera a Dřevníku klášterní zahrady konference Učení pro život.  Konference sklidila velký úspěch a každý den bylo přítomno téměř 200 účastníků . Více informací a fotogalerii naleznete na stránkách konference.


Připravované vzdělávací akce

Název vzdělávací aktivityDatum uskutečněníCílová skupina
Vývojová dysfázie31. 10. 2017
Broumovské diskuse6. – 7. 11. 2017Ředitelé ZŠ
Rodiče s dětmi ADHD20. 11. 2017Rodiče
Čtenářská gramotnost - 1. část21. 11. 2017ZŠ, Knihovny
Autismus24. 11. 2017ZŠ, MŠ
Výjezdní inspirativní pozorování v MŠ Klubíčko Padrubice24. 11. 2017
Čtenářská gramotnost - 2. část29. 11. 2017ZŠ, Knihovny

Proběhlé vzdělávací akce

Název vzdělávací aktivityDatum uskutečněníCílová skupina
Dítě s vývojovou dysfázií18. 11. 2016
Dítě s narušenou komunikační schopností18. 11. 2016
Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji MŠ4. 1. 2017
Čtenářská gramotnost14. 1. 2017
Školení první pomoci v život ohrožujících stavech13. 2. 2017
Kooperativní výuka23. 2. 2017
Školení první pomoci v život ohrožujících stavech7. 3. 2017ZŠ, MŠ
Školení první pomoci v život ohrožujících stavech3. 4. 2017ZŠ, MŠ
Autismus20. 4. 2017
Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ31. 5. 2017
Úvod do mentoringu31. 8. 2017Ředitelé ZŠ
Emoční sebeobrana15.-16. 9. 2017
Konference Učení pro život21.-22. 9. 2017ZŠ, MŠ, ostatní
Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole10. 10. 2017

V rámci projektu MAP Realizační tým připravuje vzdělávací aktivity zaměřené zejména na:

  • předškolní vzdělávání,
  • čtenářskou a matematickou gramotnost,
  • inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Mám dotaz ke vzdělávacím aktivitám