Vzdělávací akce MAP

V rámci projektu MAP Realizační tým připravuje vzdělávací aktivity zaměřené zejména na:

  • předškolní vzdělávání,
  • čtenářskou a matematickou gramotnost,
  • inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Připravované vzdělávací akce

Název vzdělávací aktivity Datum uskutečnění Cílová skupina

 

Proběhlé vzdělávací akce

Název vzdělávací aktivity Datum uskutečnění Cílová skupina
Dítě s vývojovou dysfázií 18. 11. 2016
Dítě s narušenou komunikační schopností 18. 11. 2016
Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji MŠ 4. 1. 2017
Čtenářská gramotnost 14. 1. 2017
Školení první pomoci v život ohrožujících stavech 13. 2. 2017
Kooperativní výuka 23. 2. 2017
Školení první pomoci v život ohrožujících stavech 7. 3. 2017 ZŠ, MŠ
Školení první pomoci v život ohrožujících stavech 3. 4. 2017 ZŠ, MŠ

 

Mám dotaz ke vzdělávacím aktivitám