Vzdělávací akce MAP


4. Broumovské diskuse 6. – 7. 11. 2017 – Vize vzdělanosti

MAS Broumovsko+ se jako partner zapojila do pořádání Broumovských diskusí, které dávají účastníkům jedinečnou příležitost setkat s mnoha zajímavými a výraznými osobnostmi společenského, politického, vědeckého i duchovního života.

Diskusní setkání proběhlo v multifunkčním sále Dřevník Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Více informací o 4. Broumovských diskusích naleznete na jejich internetových stránkách.

Konference Učení pro život

Ve dnech 21. 9.-22. 9. 2017 proběhla v prostorách broumovského kláštera a Dřevníku klášterní zahrady konference Učení pro život.  Konference sklidila velký úspěch a každý den bylo přítomno téměř 200 účastníků. Více informací a fotogalerii naleznete na stránkách konference. Prohlédněte si také průřezové video celé konference.


Proběhlé vzdělávací akce

Název vzdělávací aktivityDatum uskutečněníCílová skupina
Dítě s vývojovou dysfázií18. 11. 2016
Dítě s narušenou komunikační schopností18. 11. 2016
Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji MŠ4. 1. 2017
Čtenářská gramotnost14. 1. 2017
Školení první pomoci v život ohrožujících stavech13. 2. 2017
Kooperativní výuka23. 2. 2017
Školení první pomoci v život ohrožujících stavech7. 3. 2017ZŠ, MŠ
Školení první pomoci v život ohrožujících stavech3. 4. 2017ZŠ, MŠ
Autismus20. 4. 2017
Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ31. 5. 2017
Úvod do mentoringu31. 8. 2017Ředitelé ZŠ
Emoční sebeobrana15.-16. 9. 2017
Konference Učení pro život21.-22. 9. 2017ZŠ, MŠ, ostatní
Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole10. 10. 2017
Vývojová dysfázie31. 10. 2017
Broumovské diskuse6.-7. 11. 2017ZŠ, MŠ
Neklidné dítě20. 11. 2017Rodiče
Otevíráme dveře čtenářským dílnám - 1. část21. 11. 2017ZŠ, knihovny
Autismus24. 11. 2017ZŠ, MŠ
Výjezdní inspirativní pozorování v MŠ Klubíčko Pardubice24. 11. 2017
Otevíráme dveře čtenářským dílnám - 2. část29. 11. 2017ZŠ, knihovny

V rámci projektu MAP Realizační tým připravuje vzdělávací aktivity zaměřené zejména na:

  • předškolní vzdělávání,
  • čtenářskou a matematickou gramotnost,
  • inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Mám dotaz ke vzdělávacím aktivitám