Výstupy projektu

V rámci projektu podporujeme spolupráci škol a aktérů v neformálním vzdělávání na Broumovsku. Na podporu této spolupráce dosud vznikli tyto výstupy:

  • EDUmapa Broumovsko – webová aplikace znázorňující přehled aktérů v neformálním a zájmovém vzdělávání na Broumovsku. Tato aplikace je průběžně aktualizována a měla by sloužit především rodičům, pedagogickým pracovníkům a veřejnosti k lepší orientaci v nabídce neformálního vzdělávání pro děti a žáky do 15 let.
  • Kam se podívat se třídou aneb Vzdělávání na Broumovsku jinak – brožura zejména pro učitele mateřských a základních škol v území, kde je uveden přehled subjektů neformálního a zájmového vzdělávání, kam se mohou učitelé se svými třídami během vyučování vydat. Náhled je k dispozici zde.
  • pracovní listy pro knihovny – podpora čtenářské gramotnosti a regionální identity. Pracovní listy jsou vytvořeny jak pro mateřské školy, tak pro 1. a 2. stupeň základních škol.
  • pracovní listy pro farmu Wenet – podpora přírodovědné gramotnosti. Pracovní listy jsou vytvořeny pro žáky 1. stupně ZŠ – zvlášť pro 1., 2., 3., 4. i 5. třídu. Náhled pracovního listu je k dispozici zde.

Další výstupy budou vznikat v rámci projektu MAP II, připravují se např. pracovní listy pro muzeum, ZUŠ, další pracovní listy pro knihovny atd.

Pokud máte zájem o plnou verzi některého z výše uvedených dokumentů, kontaktujte nás zde.