Pracovní skupiny

Pracovní skupiny představují diskusní platformu MAP, jsou otevřené a jejich složení se mění.

V následujících sekcích naleznete přehled uskutečněných pracovních skupin za jednotlivé roky, včetně zápisů z vybraných pracovních skupin.

Chci se zapojit do pracovní skupiny!

Pracovní skupiny 2017

Hlavní témata jednání: projekty spolupráce, knihovny, neformální vzdělávání a zájmové vzdělávání.

více >>

Pracovní skupiny 2016

Hlavní témata: problémové oblasti a cíle ve vzdělávání, aktivity k naplnění cílů, neformální a zájmové vzdělávání, investiční priority.

více >>