Organizační struktura MAP

Odpovědnost za realizaci projektu MAP má Realizační tým, který vede projektový manažer. Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru a jednotlivých pracovních skupin.

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Řídící výbor si zvolil svého předsedu a definoval vlastní postupy rozhodování.

Partnerství MAP vytváří další organizační složky, kterými jsou pracovní skupiny. Pracovní skupiny představují diskusní platformu, jsou otevřené a jejich složení se mění.

Chci se zapojit do diskuse