MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 04/06/2018 12:00
Program: Program rozvoje venkova (PRV)

V rámci této výzvy lze žádat v pěti oblastech podpory:

  • Fiche 1 – Investice do nezemědělské činnosti – alokace 1 836 650 Kč
  • Fiche 2 – Investice do zemědělských podniků – alokace 2 173 176 Kč
  • Fiche 3 – Lesnická infrastruktura – alokace 1 349 270 Kč
  • Fiche 4 – Zemědělská infrastruktura – alokace 1 079 417 Kč
  • Fihce 6 – Investice do lesnických technologií – alokace 1 323 906 Kč

Text výzvy a přílohy:

Text výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II (.pdf)

Schválení výzvy RO SZIF (.pdf)

Fiche 1 – Investice do nezemědělských činností (.pdf)

Fiche 2 – Investice do zemědělských podniků (.pdf)

Fiche 3 – Lesnická infrastruktura (.pdf)

Fiche 4 – Zemědělská infrastruktura (.pdf)

Fiche 6 – Investice do lesnických technologií (.pdf)

Interní postupy pro Program rozvoje venkova – verze 3 (.pdf)

Povinné přílohy k Žádostem o dotaci:

Povinné přílohy k Fichi 1 – Investice do nezemědelských podniků:

Prohlášení o zařazení do kategorie podniků (.pdf)

Návod k vyplnění Prohlášení o zařazení do kategorie podniků (.pdf)

Definice mikropodniků, malých a středních podniků (.pdf)

Povinné přílohy k Fichi 3 – Lesnická infrastruktura:

Vyjádření ÚHUL (.pdf)

Vyjádření AOPK k lesním cestám (.pdf)

Povinné přílohy k Fichi 6 – Investice do lesnických technologií:

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa (.pdf)

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (.pdf)

Povinné přílohy stanovené MAS:

Soulad se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ (.pdf)

Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím (.pdf)

Důležité dokumenty a odkazy:

Portál farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF  (.pdf)

Pravidla pro žadatele (.pdf)

Vybraná klasifikace ekonomických činností_CZ NACE (.pdf)

Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst (.pdf)

Veřejné zakázky

Finanční zdraví

Pravidla pro publicitu

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace (.pdf)

Semináře pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele Fiche 1 (.pdf)

Pozvánka na seminář pro žadatele Fiche 2 (.pdf)

Pozvánka na seminář pro žadatele Fiche 3 (.pdf)

Pozvánka na seminář pro žadatele Fiche 4 (.pdf)

Pozvánka na seminář pro žadatele Fiche 6 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele Fiche 1 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele Fiche 2 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele Fiche 3 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele Fiche 4 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele Fiche 6 (.pdf)

Přijaté Žádosti o dotaci na MAS:

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS (.pdf)

Věcné hodnocení Žádostí o dotaci:

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS (.pdf)

Výběr Žádostí o dotaci:

Zápis ze zasedání Rady MAS (.pdf)

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci:

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci (.pdf)

Seminář pro podpořené žadatele:

Pozvánka na seminář pro podpořené žadatele (.pdf)

Seminář pro podpořené žadatele (.pdf)