MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 04/09/2017 12:00
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Podporovány jsou aktivity zaměřené na snížení lokální nezaměstnanosti.

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce.
  • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin.
  • Podpora udržitelnosti cílových skupina na trhu práce.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 875 000 CZK.

Text výzvy a přílohy:

Výzva MAS Broumovsko+ Zaměstnanost II (.pdf)

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf)

Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf)

Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf)

Důležité dokumenty:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 9. 8. 2017 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 9. 8. 2017 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Zápis ze zasedání Výběrové komise 18. 9. 2017 (.pdf)

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání Rady MAS dne 3. 10. 2017 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce 13. 2. 2018 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro příjemce 13. 2. 2018 (.pdf)