MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 21/07/2017 12:00
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Podporovány jsou aktivity zaměřené na snížení lokální nezaměstnanosti.

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce.
  • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin.
  • Podpora udržitelnosti cílových skupina na trhu práce.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 875 000 CZK.

Text výzvy a přílohy:

Text výzvy MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I (.pdf)

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf)

Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf)

Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf)

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 28. 6. 2017 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 28. 6.2017 (.pdf)

Do této výzvy nebyl přijat žádný projekt.